Fit Zóna je na Facebooku Fit Zóna YOUTUBE channel
   Home      Joga

Joga

joga

Joga v dennom živote je holistický a komplexný systém vychádzajúci z autenticity tradičného dedičstva jogy s prispôsobením na potreby moderného človeka.

Cvičenie jogy má blahodarné účinky na ľudský organizmus, pomáha zvládnuť stresové situácie a psychickú záťaž, zlepšuje telesnú kondíciu a posilňuje imunitný systém. Taktiež zmierňuje zdravotné ťažkosti a mnohým z nich pomáha predchádzať.

Systém Joga v dennom živote tvorí 8-stupňová zostava telesných, dychových, relaxačných a meditačných cvikov. Cviky sú radené metodicky, aby sa dosiahol optimálny účinok na telo, myseľ i dušu. Cvičenec preniká do jednotlivých zostáv pozvoľna, postupne, výkon jednotlivých cvikov si prispôsobuje vlastným, individuálnym možnostiam.

Telesné cvičenia (ásany)

Pri statických i dynamických telesných cvičeniach sa kladie dôraz na plynulé, vyvážené, vzájomne koordinované a vedome preciťované pohyby a dýchanie. Tieto cvičenia majú pozitívny vplyv na telesné pochody, umožňujú ich vedomé ovplyvňovanie. Účinne pôsobia najmä na funkcie vnútorných orgánov a pohybového aparátu, na chrbticu, kardiovaskulárny, endokrinný a centrálny nervový systém.

Pravidelné cvičenie ásan zvyšuje pružnosť chrbtice, zlepšuje pohyblivosť kĺbov, napomáha uvoľneniu svalov, podporuje látkovú výmenu a funkciu lymfatického systému, posilňuje imunitný systém, normalizuje a stabilizuje krvný obeh a tlak, upokojuje a posilňuje nervy, prečisťuje a osviežuje pokožku.

Dychové cvičenia (pranajáma)

Dychové cvičenia sú zamerané na vedomé prehlbovanie dychu. Umožňujú naučiť sa plnohodnotne dýchať. Podporujú fyzické i mentálne uvoľnenie a vyvažujú energetický systém organizmu. Blahodarné sú psychické účinky pránajámy: odstránenie stresu, nervozity, depresií, upokojenie myšlienok a citov, vnútorná vyrovnanosť, rozpustenie energetických blokov.

Relaxačné cvičenia

Relaxačné cvičenia spočívajú na vedomom fyzickom i psychickom uvoľnení sa. Relaxácia odbúrava stres a napätie, pomáha rozvíjať sebadôveru, koncentráciu a výkonnosť, podporuje správnu činnosť vnútorných orgánov.

Meditačné cvičenia

Tieto cvičenia sú založené na technike sebaanalýzy. Napomáhajú prekonávať zlozvyky, rôzne druhy závislostí (vrátane drogovej), rozvíjajú prirodzenú inteligenciu, potlačené schopnosti a pozitívne vlastnosti. Prispievajú k celkovej duševnej vyrovnanosti, posilňujú schopnosť samostatne riešiť vzniknuté problémy a situácie, úspešne komunikovať s okolím.