Fit Zóna je na Facebooku Fit Zóna YOUTUBE channel
   Home      Pre deti

Jumping® KIDS a Jumping® Junior

Jumping Kids

Bezpečné cvičenie na profi trampolínkach za hudobného doprovodu je pre deti veľmi zábavná a efektívna forma pohybovej aktivity. Obdobie detského veku a dospievania je najdôležitejšia oblasť športového života jedinca z hľadiska budúcej fyzickej a psychickej kondície. Dieťa si vytvára správne postoje, návyky a názory na pohybovú aktivitu v živote. Jumping KIDS a Junior je zábavné cvičenie s dôrazom na hravosť a prirodzenosť pohybu. Skupinové cvičenie na profi trampolínkach pod vedením profesionálneho inštruktora sprostredkuje deťom športovú aktivitu, ktorá rozvinie ich pohybové návyky, obratnosť, koordináciu, priestorové myslenie i súťaživosť. Aktívna komunikácie inštruktora s deťmi podporí komunikáciu v kolektíve, zmysel pre disciplínu a pocit prirodzenej autority profesionálneho inštruktora podporí záujem o cvičenie. Smiech, zábava a predovšetkým rozvoj športu v detskom veku je neoodeliteľnou súčasťou života. To je Jumping KIDS a Junior. Vyskúšajte reakcie Vašich detí a nechajte ich skákať s radosťou.