Fit Zóna je na Facebooku Fit Zóna YOUTUBE channel
   Home       TRX®

TRX®

TRX® je skratka pre „Total Body Resistance eXercise“. TRX® závesný systém je originálne náradie pre cvičenia využívajúce iba hmotnosť cvičenca ako dominantný faktor pre záťaž pri cvičení. TRX® tvaruje telo, buduje svalovú silu, rovnováhu, flexibilitu a aktivuje stabilizačné svalstvo po celú dobu cvičenia. Je určený pre cvičencov všetkých fitness úrovní, od začiatočníkov až po vrcholových športovcov. Vďaka náradiu TRX® môžete vytvoriť veľmi efektívnu tréningovú jednotku. Po celú dobu cvičenia využívate iba váhu vlastného tela a intenzitu meníte uhlom naklonenia oproti zaveseniu TRX®. Pomocou TRX® vo veľmi krátkej dobe precvičíte celé telo vrátane hlbokého stabilizačného svalového systému. Cvičenie na TRX® spĺňa všetky požiadavky kvalitného funkčného tréningu. TRX dopĺňa ponuku cvičení a umožňuje efektívne precvičiť celé telo. Podľa požadovaných výsledkov môže byť hodina vedená so zameraním na tvarovanie hornej časti tela, tvarovanie problémových partií v oblasti sedacích svalov, bokov, brucha, alebo ako silový tréning zameraný na silovú výkonnosť. Lekcia TRX je vedená profesionálne školeným inštruktorom, ktorý Vám pomôže so správnou intenzitou cvičenia a dohliadne na správne vykonanie funkčných cvikov. Používané je výhradne originál náradie TRX, ktoré garantuje bezpečnosť a jednoduchú obsluhu. Je vhodný pre každého či už elitného športovca alebo začiatočníka, záťaž si upravujete nastavením polohy tela.

TRX